Doučování ekonometrie ČZU Praha

Dobrý den,

mys teleso
Nebojte se matematiky, statistiky a ekonometrie!

potřebujete také doučování ekonometrie při studiu na ČZU? Potřebujete doučování na zápočty a zkoušky z ekonometrie? Potřebujete vysvětlit, jak postupovat při tvorbě projektu z ekonometrie na ČZU?

Nabízím Vám osobní přístup, maximální trpělivost a efektivitu.  Mezi hlavní nabízené služby v rámci doučování ekonometrie patří:

 • příprava na zápočty a zkoušky z ekonometrie na ČZU
 • podrobné vysvětlení postupu a konzultace při tvorbě projektu z ekonometrie na ČZU (ne však vytvoření samotného projektu)
 • příprava na teoretickou ústní část zkoušky
 • pro zájemce zajímavé ukázky využití ekonometrie v praxi

Z předchozích let doučování ekonometrie mám od studentů velké množství materiálů k zápočtům i zkouškám. Takže většinou počítáme přímo typové příklady z testů a nezdržujeme se kapitolami, které nejsou příliš důležité. Pro skupiny 2 a více lidí mám výrazné slevy.

Tak s chutí do toho a půl je hotovo!

Kontakt

RNDr. Marian Rybář
Tel: +420 777 624 456
E-mail: mat.stat@seznam.cz

Vzdělání a zkušenosti

 • Státní zkouška z matematiky a statistiky
 • Doktorát z matematiky a statistiky na katedře didaktiky matematiky a statistiky MFF UK
 • 15 let praxe v oblasti doučování VŠ studentů na zkoušky z ekonometrie, statistiky a matematiky

Přehled probíraných témat

 • jednorovnicové modely (sestaveni, odhad, interpretace, verifikace, aplikace)
 • přímá cenová, křížová cenová a příjmová pružnost + simulace pomocí pružností
 • nelineární modely (mocninné a Tornquistovy funkce)
 • vícerovnicové modely (sestaveni, identifikace, odhad, redukce)
 • vztah poptávky a nabídky podle pavučinového teorému
 • vztah Faktor-Produkt (jednofaktorová a dvoufaktorová produkční funkce)
 • vztah Produkt-Faktor (nákladová funkce)
 • vztah Faktor-Faktor (izoprodukční funkce + izonáklady)
 • vztah Produkt-Produkt (izofaktorová funkce + izotržby)
 • prognózy predeterminovaných a endogenních proměnných + intervalové prognózy