Doučování matematiky Praha

Dobrý den,

mys teleso
Nebojte se matematiky, statistiky a ekonometrie!

potřebujete také doučování matematiky při studiu na vysoké nebo střední škole? Potřebujete doučování na přijímací zkoušky z matematiky či státní maturitu z matematiky?

Nabízím Vám osobní přístup, maximální trpělivost a efektivitu. Mezi hlavní nabízené služby v rámci doučování matematiky patří:

 • příprava na zápočty a zkoušky na VŠ (VŠE, ČZU, VŠEM a další VŠ)
 • přijímací zkoušky z matematiky na VŠ i SŠ
 • státní maturita z matematiky
 • reparát z matematiky
 • pomoc při matematickém a statistickém zpracování v rámci diplomových či bakalářských prací

Z předchozích let doučování matematiky mám od studentů velké množství materiálů k zápočtům, zkouškám i přijímacím zkouškám. Takže většinou počítáme přímo typové příklady z testů a nezdržujeme se kapitolami, které nejsou příliš důležité. Pro skupiny 2 a více lidí mám výrazné slevy.

Tak s chutí do toho a půl je hotovo!

Kontakt

RNDr. Marian Rybář Tel: +420 777 624 456 E-mail: mat.stat@seznam.cz

Vzdělání a zkušenosti

 • Státní zkouška z matematiky a statistiky
 • Doktorát z matematiky a statistiky na katedře didaktiky matematiky a statistiky MFF UK
 • 15 let praxe v oblasti doučování VŠ studentů na zkoušky ze statistiky a matematiky.

Nejčastěji probírané kapitoly v rámci VŠ matematiky

 • Vektory a matice
 • Soustavy rovnic soustavy rovnic
 • Maticové rovnice a determinanty
 • Limita posloupnosti
 • Derivace, limita funkce, grafy základních funkcí
 • Monotonie, Konvexita, Extrémy funkce
 • Integrály
 • Funkce dvou proměnných
 • Diferenciální rovnice

Nejčastěji probírané kapitoly v rámci SŠ matematiky

 • Úpravy algebraických výrazů
 • Rovnice a nerovnice
 • Funkce jedné proměnné
 • Goniometrie
 • Komplexní čísla
 • Aritmetická a geometrická posloupnost
 • Analytická geometrie
 • Kombinatorika