Doučování statistiky Praha

Dobrý den,

mys teleso
Nebojte se matematiky, statistiky a ekonometrie!

potřebujete také doučování statistiky při studiu na vysoké nebo střední škole? Potřebujete doučování na zápočty a zkoušky ze statistiky na VŠ? Potřebujete pomoc při statistickém zpracování v rámci diplomových či bakalářských prací?

Nabízím Vám osobní přístup, maximální trpělivost a efektivitu.  Mezi hlavní nabízené služby v rámci doučování statistiky patří:

 • doučování statistiky na zápočty a zkoušky na VŠ (VŠE, ČZU, VŠEM a další VŠ)
 • pomoc při statistickém zpracování v rámci diplomových či bakalářských prací
 • doučování statistiky s pomocí statistických programů (SPSS, Statgraphics, R, Statistica, Excel)
 • statistické a matematické konzultace pro firmy a zpracování dat

Z předchozích let doučování statistiky mám od studentů velké množství materiálů k zápočtům i zkouškám. Takže většinou počítáme přímo typové příklady z testů a nezdržujeme se kapitolami, které nejsou příliš důležité. Pro skupiny 2 a více lidí mám výrazné slevy.

Tak s chutí do toho a půl je hotovo!

Kontakt

RNDr. Marian Rybář
Tel: +420 777 624 456
E-mail: mat.stat@seznam.cz

Vzdělání a zkušenosti

 • Státní zkouška z matematiky a statistiky
 • Doktorát z matematiky a statistiky na katedře didaktiky matematiky a statistiky MFF UK
 • 15 let praxe v oblasti doučování VŠ studentů na zkoušky ze statistiky a matematiky

Mezi nejčastěji probírané kapitoly v rámci doučování VŠ statistiky patří

 • Popisná statistika – Charakteristiky polohy (průměr, medián, modus a další) a charakteristiky variability (rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient a další)
 • Pravděpodobnost + Nespojitá rozdělení – Příklady na pravděpodobnost, Binomické, Poissonovo a Hypergeometrické rozdělení
 • Spojitá rozdělení – Hustota pravděpodobnosti a distribuční funkce, Normální rozdělení
 • Intervaly spolehlivosti – Intervalové odhady parametrů (95% případně 99% Interval spolehlivosti), oboustranný a jednostranný interval
 • Testování hypotéz – postup testování + rozlišení jednotlivých testů
 • Test dobré shody, Kontingenční tabulka a Analýza rozptylu (ANOVA test) – rozlišení jednotlivých testů + příklady
 • Jednoduchá a Vícenásobná Regrese a korelace – výběr správné funkce, správná interpretace výstupů ze software
 • Časové řady – základní charakteristiky časových řad, sezónní a nesezónní časové řady
 • Rozdělení indexů, rozlišení příkladů na individuální a souhrnné indexy