Přijímací zkoušky z matematiky

mys teleso
Nebojte se matematiky, statistiky a ekonometrie!

Pro přípravný kurz na přijímací zkoušky z matematiky na VŠ ekonomického směru využívám příklady z publikací Kaňka, Coufal: Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE a Rosická, Eliášová: Sbírka příkladů z matematiky k přijímacím zkouškám na VŠE. Při doučování jsou tedy počítány přímo typové příklady z přijímacích testů. Výstupem kurzu však není jen úspěšné zvládnutí maturity a přijímacích zkoušek, ale i dobrá vstupní znalost matematiky pro zvládnutí dalšího studia na vysoké škole.

Na kurzu jsou postupně probrána všechna profilová témata potřebná pro úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek z matematiky na VŠ (viz Přehled probíraných témat). Kromě samotného počítání příkladů na hodinách dostávají studenti také vhodné příklady na domácí trénink, které si následující hodinu kontrolujeme.

Tak s chutí do toho a půl je hotovo!

Kontakt

RNDr. Marian Rybář
Tel: +420 777 624 456
E-mail: mat.stat@seznam.cz

Vzdělání a zkušenosti

 • Státní zkouška z matematiky a statistiky
 • Doktorát z matematiky a statistiky na katedře didaktiky matematiky a statistiky MFF UK
 • 15 let praxe v oblasti doučování SŠ doučování studentů na přijímací zkoušky z matematiky

Přehled probíraných témat

 • Úpravy algebraických výrazů
 • Rovnice a nerovnice
 • Funkce jedné proměnné
 • Goniometrie
 • Komplexní čísla
 • Aritmetická a geometrická posloupnost
 • Analytická geometrie
 • Kombinatorika

Doporučená literatura

1) Kaňka, Coufal: Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE
2) Rosická M., Eliášová, L.: Sbírka příkladů z matematiky k přijímacím zkouškám na VŠE