Státní maturita z matematiky

mys teleso
Nebojte se matematiky, statistiky a ekonometrie!

Pro přípravný kurz ke Státní maturitě z matematiky využívám příklady CERMAT: Verze testů státní maturity z matematiky z jarních a podzimních termínů a vzorové testy CERMAT. Při doučování jsou tedy počítány přímo typové příklady z předchozích let Státní maturity z matematiky. Výstupem kurzu však není jen úspěšné zvládnutí Státní maturity maturity z matematiky, ale i dobrá vstupní znalost matematiky pro zvládnutí dalšího studia na vysoké škole.

Na kurzu jsou postupně probrána všechna profilová témata potřebná pro úspěšné zvládnutí Státní maturity (viz Přehled probíraných témat). Kromě samotného počítání příkladů na hodinách dostávají studenti také vhodné příklady na domácí trénink, které si následující hodinu kontrolujeme.

Tak s chutí do toho a půl je hotovo!

Kontakt

RNDr. Marian Rybář
Tel: +420 777 624 456
E-mail: mat.stat@seznam.cz

Vzdělání a zkušenosti

 • Státní zkouška z matematiky a statistiky
 • Doktorát z matematiky a statistiky na katedře didaktiky matematiky a statistiky MFF UK
 • 15 let praxe v oblasti doučování SŠ studentů na Státní maturitu z matematiky

Přehled probíraných témat

 • Úpravy algebraických výrazů
 • Rovnice a nerovnice
 • Funkce jedné proměnné
 • Goniometrie
 • Aritmetická a geometrická posloupnost
 • Analytická geometrie
 • Kombinatorika
 • Úlohy na geometrii
 • Slovní úlohy

Doporučená literatura

1) CERMAT: Verze testů státní maturity z matematiky z jarních a podzimních termínů a vzorové testy CERMAT